• Top1

  • Top2

  • Top3

  • Top4

  • Top5

Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
TIN TỨC
KHAI THÁC CÁ NGỪ
CHẾ BIẾN CÁ NGỪ
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LÝ - CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG TRÌNH FIP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 1.000.001
Trực tuyến: 22
 
   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn
(11h40 ngày 20 tháng 6 năm 2018) Ngày 25 tháng 10 năm 2017, EU đã rút thẻ vàng cảnh báo với khai thác thủy sản Việt Nam do chưa đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, chương trình giám sát Hải sản nhập khẩu của Mỹ (US SIMP) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Thời gian qua, Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ và quyết liệt các hành động theo 9 khuyến nghị của EU, từng bước chủ động trong việc xây dựng nghề cá theo hướng bền vững, một nghề cá có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cá ngừ là 1 trong 4 sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam bên cạnh Tôm, cá Tra, và Nghêu. Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đứng thứ 10 thế giới sau các nước như Thái Lan, Tây Ban Nha, Ecuador, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc,…Tổng giá trị XK cá ngừ năm 2016 khoảng 510 triệu USD, trong đó nhóm các SP từ cá ngừ vằn chiếm 44,2% tổng giá trị XK cá ngừ. Chính vì vậy, bị EU phạt thẻ vàng có ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng DN và ngư dân SX ngừ vằn. Việc thúc đẩy nghề cá có trách nhiệm cần có sự vào cuộc của tất cả các bên liên quan, trong đó vai trò của DN và khối tư nhân là rất quan trọng là nhân tố đầu tàu kéo chuỗi SX có hiệu quả và bền vững. Trên tinh thần đó, nhằm cải thiện hình ảnh, nâng cao giá trị cho chuỗi cá ngừ vằn, Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (VINATUNA), tổ chức OXFAM tại Việt Nam, ICAFIS – VINAFIS và các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình “Cải thiện nghề Khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam thông qua hợp tác Công tư – SKJ FIP” Mục đích hướng tới: Xây dựng nghề cá hướng tới đạt chứng nhận MSC với khoảng thời gian thực hiện 05 năm (2018 – 2022).

Trong khuôn khổ chương trình dự án trên, VINATUNA Cần tuyển 03 vị trí tư vấn trong lĩnh vực Thủy sản để thực hiện các nội dung Công việc sau:

Phần A: Nội dung Công việc

I.      Vị trí 1: Xây dựng Hồ sơ nghề cá

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả Công việc:

Xây dựng Hồ sơ nghề khai thác cá ngừ vằn và các đối tượng cá ngừ khác trong nghề lưới vây phục vụ nguyên liệu cho các Nhà máy SX đồ hộp cá ngừ tại Việt Nam với các Nội dung chủ yếu sau:

- Hiện trạng nguồn lợi cá ngừ vằn và các loại cá ngừ khác thuộc đối tượng khai thác thứ cấp của nghề lưới vây tại Việt Nam;

- Hiện trạng về cường lực khai thác của đội tàu lưới vây tại 9 tỉnh thuộc phạm vi dự án

- Số liệu về sản lượng khai thác của cá ngừ vằn và các đối tượng thứ cấp thuộc chương trình Cải thiện nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam;

- Tình hình xuất khẩu nhóm cá ngừ vằn với các sản phẩm thuộc mã HS16;

- Thông tin thị trường về các sản phẩm của ngành đồ hộp cá ngừ của Việt Nam;

- Các yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận đối với ngành sản xuất cá ngừ đóng hộp xuất khẩu đi một số thị trường chính như Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á…

3. Kết quả đầu ra Công việc:

- Báo cáo Hồ sơ nghề cá cho nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam bao gồm đầy đủ các thông tin tại mục 2 và được các chuyên gia cố vấn của VINATUNA thông qua.

4. Yêu cầu:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên cho các chuyên ngành Khai thác thuỷ sản, quản lý thuỷ sản, kinh tế thuỷ sản, kinh tế nông nghiệp….

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong triển khái dự án (ở vị trí tương đương);

- Có kinh nghiệp làm việc trong các Viện, trường nghiên cứu có liên quan tới thuỷ sản, các Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy sản, Các Doanh nghiệp thủy sản…;

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc động lập, cũng như chủ động tốt;

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có kỹ năng viết báo cáo tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt;

5. Thời gian thực hiện tư vấn: từ tháng 07/2018 đến tháng 10/2018.

6. Hồ sơ yêu cầu:

-        Thư bày tỏ quan tâm;

-        Lý lịch khoa học.

II.    Vị trí 2: Đánh giá sơ bộ theo tiêu chuẩn MSC (Pre-Assessment) cho nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả Công việc:

- Thực hiện đánh giá sơ bộ nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam theo đúng các tiêu chí của MSC cho các đối tượng & địa phương đúng theo phạm vi của Chương trình SKJ FIP;

- Báo cáo Kết quả đánh giá sơ bộ cho các bên liên quan tham gia Chương trình SKJ FIP tại Hội thảo do VINATUNA tổ chức;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo đánh giá sơ bộ theo góp ý của Hội thảo và của MSC (nếu có);

- Thu thập tài liệu và các chứng cứ phục vụ đánh giá sơ bộ.

3. Kết quả đầu ra Công việc:

- Báo cáo Đánh giá sơ bộ nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam theo đúng các tiêu chí của MSC;

- Bảng chấm điểm các tiêu chí theo tiêu chuẩn MSC và;

- Hồ sơ minh chứng cho các chứng cứ được viện dẫn trong đánh giá sơ bộ.

4. Yêu cầu:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên cho các chuyên ngành Khai thác thuỷ sản, quản lý thuỷ sản, kinh tế thuỷ sản, kinh tế nông nghiệp….

- Có chứng nhận đã qua các khoá đào tạo, tập huấn của MSC về đánh giá sơ bộ theo tiêu chuẩn MSC

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong triển khái dự án (ở vị trí tương đương);

- Có kinh nghiệp làm việc trong các Viện, trường nghiên cứu có liên quan tới thuỷ sản, các Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy sản, Các Doanh nghiệp thủy sản…;

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc động lập, cũng như chủ động tốt;

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có kỹ năng viết báo cáo tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt;

5. Thời gian thực hiện tư vấn: từ tháng 07/2018 đến tháng 10/2018.

6. Hồ sơ yêu cầu:

-        Thư bày tỏ quan tâm;

-        Lý lịch khoa học;

-        Chứng nhận đã qua các khoá đào tạo, tập huấn về đánh giá sơ bộ do MSC tổ chức.

III. Vị trí 3: Xây dựng Kế hoạch Hành động (Action Plan) cho Chương trình Cải thiện nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả Công việc:

Xây dựng Kế hoạch hành động cho chương trình cải thiện nghề lưới vây khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam. Kế hoạch Hành động phải bám sát theo kết quả đánh giá sơ bộ và tiêu chuẩn MSC

3. Kết quả đầu ra Công việc:

- Bảng kế hoạch Hành động tương ứng với các mốc cần đạt và lộ trình cho chương trình SKJ FIP trong thời gian 5 năm (2018 – 2022)

4. Yêu cầu:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên cho các chuyên ngành Khai thác thuỷ sản, quản lý thuỷ sản, kinh tế thuỷ sản, kinh tế nông nghiệp….;

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong triển khái dự án (ở vị trí tương đương);

- Có kiến thức chuyên môn về MSC cho nghề cá;

- Có kinh nghiệp làm việc trong các Viện, trường nghiên cứu có liên quan tới thuỷ sản, các Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy sản, Các Doanh nghiệp thủy sản…;

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc động lập, cũng như chủ động tốt;

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có kỹ năng viết báo cáo tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt;

5. Thời gian thực hiện tư vấn: từ tháng 07/2018 đến tháng 10/2018.

6. Hồ sơ yêu cầu:

-        Thư bày tỏ quan tâm;

-        Lý lịch khoa học.

 

B: Thông tin Liên hệ:

-  Các ứng viên quan tâm: Xin vui lòng gửi Thư bày tỏ quan tâm, Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản mềm) về email: hiephoicanguvietnam@gmail.com.

-  Địa chỉ Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

-  VINATUNA sẽ lựa chọn ứng viên phù hợp và liên hệ phỏng vấn;

-  Hạn cuối nộp hồ sơ: hết ngày 28  tháng 6 năm 2018.

Trân trọng thông báo./.

» Tin khác:
Tuyển Dụng Tư Vấn
LỄ KÝ KẾT THAM GIA DỰ ÁN VIETNAM SKJ FIP
ĐÁNH BẮT BỀN VỮNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN BIỂN
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG NGHỀ CÁ NGỪ TẠI VIỆT NAM!
TUYỂN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CSRs TRONG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM
CHUỖI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGƯ DÂN
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG CHO SP CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP THEO CHƯƠNG TRÌNH FIP THÔNG QUA HỢP TÁC CÔNG TƯ
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG
HỘI THẢO GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN NGHỀ KHAI THÁC CÁ NGỪ VẰN TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA HỢP TÁC CÔNG TƯ
HỘI THẢO GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN NGHỀ KHAI THÁC CÁ NGỪ VẰN TẠI VIỆT NAM
Hội thảo khởi động chương trình cải thiện nghề khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam thông qua hợp tác công tư
Hội thảo Khởi động Chương trình cải thiện nghề khai thác cá ngừ vằn tại Việt Nam thông qua hợp tác công tư
Tập huấn cho Thuyền trưởng nghề lưới vây
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN NGHỀ KHAI THÁC CÁ NGỪ VẰN VIỆT NAM
HỘI VIÊN
ĐỐI TÁC
VIDEO
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM

Trụ sở: Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.502.585 Fax: 0583.831.846
Email: hiephoicanguvietnam@gmail.com - Website: http://vinatuna.org.vn