• Top1

  • Top2

  • Top3

  • Top4

  • Top5

Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
TIN TỨC
KHAI THÁC CÁ NGỪ
CHẾ BIẾN CÁ NGỪ
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LÝ - CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG TRÌNH FIP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 1.000.001
Trực tuyến: 12
 
   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67), ngày 25/8/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BNNPTNT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá, Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá và Thông tư số 27/2014/TT-BNNPTNT quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

           Nghị định 67 đã quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép để dần chuyển từ khai thác gần bờ sang khai thác xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời góp phần vào bảo vệ các vùng biển của nước ta. Đó là các chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng cho khai thác hải sản gồm các cảng cá, bến cá; chính sách tín dụng; chính sách vay vốn lưu động; chính sách bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên. Đặc biệt, Nghị định đã khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn vỏ thép/vật liệu mới, với thời gian vay 11 năm, lãi suất ưu đãi chỉ từ 1-3%/ năm. Nghị định đã có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.

Về yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá,Thông tư 25/2014/BNNPTNT quy định thiết kế kỹ thuậtmẫu tàu cá phải thể hiện đầy đủ các số liệu cần thiết để chứng minh sự phù hợp với các quy phạm phân cấp và đóng tàu.Danh mục các quy phạm phân cấp và đóng tàu được nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư cũng quy định cụ thể về quy trình thiết kế mẫu tàu cá, yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với thiết kế thân tàu, các trang thiết bị hàng hải và trang thiết bị khai thác. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Trước đó, ngày 15/8/2014, Bộ Nông nhiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3572/QĐ-BNN-TCTS về việc chỉ định các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ. Theo quy định tại Thông tư này, Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế mẫu tàu cá, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và công bố các thiết kế mẫu tàu được lựa chọn.

Về yêu cầu đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá, Thông tư 26/2014/BNNPTNT quy định chi tiết các yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ nêu tại Phụ lục I, cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới (composite) nêu tại Phụ lục II và cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Phụ lục III. Các Phụ lục trên được ban hành kèm theo Thông tư này và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên. 

           Về định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67, Thông tư số 27/2014/BNNPTNT quy định chi tiết nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép và duy tu, sửa chữa vỏ tàu, máy tàu và trang thiết bị được nêu tại Phụ lục 1 và 2 của Thông tư này. Đối tượng, mức chi, điều kiện được hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67.

            Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014.

» Tin khác:
THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Tình hình triển khai thực hiện đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”
Lộ trình cắt giảm thuế quan của các thành viên Hiệp định (TPP) đối với mặt hàng thủy sản Việt Nam
Chính thức ký kết Hiệp định TPP
Huấn luyện "Kế hoạch phát triển xuất khẩu và Kế hoạch hậu cần xuất khẩu cho cá ngừ"
Hội nghị Sơ kết thực hiện đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”
Thông tư Số 27/2013/TT-BLĐTBXH
Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
Nghị định số 67/NĐ-CP về một số chính sách Thủy sản
HỘI VIÊN
ĐỐI TÁC
VIDEO
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM

Trụ sở: Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.502.585 Fax: 0583.831.846
Email: hiephoicanguvietnam@gmail.com - Website: http://vinatuna.org.vn