• Top1

  • Top2

  • Top3

  • Top4

  • Top5

Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
TIN TỨC
KHAI THÁC CÁ NGỪ
CHẾ BIẾN CÁ NGỪ
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LÝ - CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG TRÌNH FIP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 1.000.001
Trực tuyến: 8
 
   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách gỡ "Thẻ vàng" IUU
Ngày 4/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển.

Nội dung Công điện nêu rõ: Sau 06 năm triển khai, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đã đạt được một số kết quả và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, đợt thanh tra thực tế lần thứ 4 của Đoàn Thanh tra EC (từ ngày 10 đến 18 tháng 10 năm 2023) đã cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc phục.

Cụ thể là, tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra. Công tác thực thi pháp luật tại địa phương còn chưa đồng bộ, trách nhiệm thi hành công vụ của một số tổ chức, cá nhân còn rất hạn chế, chậm trễ trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm khai thác IUU; đặc biệt là vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử phạt hành vi vi phạm quy định về mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển.

Công tác quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát hoạt động của tàu cá chưa quyết liệt, chặt chẽ đảm bảo theo quy định. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác vẫn còn yếu và nhiều thiếu sót. 

Nếu không sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trên thì nguy cơ bị nâng cảnh báo lên "Thẻ đỏ" là rất cao, công điện nhấn mạnh.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan của nhiều cơ quan quản lý liên quan, đặc biệt là một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao. 

Người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tại địa phương chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo công điện, thực hiện quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" không phải chỉ để đối phó với EC mà là vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, đảm bảo lợi ích của người dân; phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" cũng thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng các bộ có liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển thống nhất nhận thức, quan điểm trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 (dự kiến vào cuối Quý II năm 2024).

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chống khai thác IUU

Cụ thể như sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW ngày 20 tháng 3 năm 2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các ý kiến chỉ đạo, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2023, Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2023, Thông báo kết luận số 412/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2023); các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện chống khai thác IUU.

Thứ hai, đảm bảo nguồn lực, kinh phí, bố trí cán bộ đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Thứ ba, về thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện các hình thức, hoạt động thông tin truyền thông phù hợp cả trong nước và trên diễn đàn quốc tế về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam; tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ tư, về khung pháp lý, cơ chế, chính sách: Trên cơ sở các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4 về kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu bằng tàu công-ten-nơ, xử phạt hành vi vượt ranh giới cho phép trên biển được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá, rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và điều kiện của nước ta.

Ban hành cơ chế, chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia hoạt động khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định.

Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá

Thứ năm, về công tác quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá: Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn đảm bảo nắm chắc thực trạng (số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS…); xử lý nghiêm, triệt để theo quy định tàu cá "03 không", tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Tổ chức làm việc, trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS (không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về bờ, mất kết nối trên 6 tháng, 01 năm; lập danh sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ việc vi phạm).

Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng (kể cả cảng cá tư nhân), xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, đánh dấu tàu cá), có lắp đặt thiết bị VMS, đặc biệt là thiết bị VMS trên tàu phải hoạt động liên tục theo quy định.

Quản lý, kiểm soát 100% tàu cá tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu

Thứ sáu, về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác: 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá…) phải được giám sát và truy xuất nguồn gốc (đảm bảo về Nhật ký khai thác, dữ liệu VMS, sản lượng và thành phần loài phù hợp với nghề khai thác, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp chuyển tải trên biển, sản lượng đối với loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm… cần phải theo dõi, kiểm soát chặt chẽ).

Thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm.

Tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các lô hàng đối với các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm.

Hoàn thiện, đưa vào sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác trong nước.

Kiểm soát theo quy định các lô hàng nhập khẩu sản phẩm thủy sản khai thác đối với loài cá cờ kiếm, cá ngừ vây ngực dài bằng tàu công-ten-nơ.

Khẩn trương củng cố, truy tố xét xử hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài

Thứ bẩy, về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm: Thực hiện các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm.

Xác minh, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định.

Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác.

Tích cực nắm thông tin tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan tại các nước để cung cấp cho lực lượng chức năng trong nước điều tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương củng cố, truy tố xét xử hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao

Thứ tám, về hợp tác quốc tế: Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện đường dây nóng giữa Việt Nam và các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines; tổ chức các Đoàn công tác liên ngành làm việc với các nước bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam, nắm bắt tình hình, có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ chín, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

Phê bình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu sâu sát, lơ là chủ quan; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định

Thủ tướng Chính phủ phê bình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu sâu sát, lơ là chủ quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chuẩn bị nội dung, kế hoạch còn nhiều thiếu sót mà Đoàn đã phát hiện tại thời điểm thanh tra; yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tỉnh Bình Định; đề nghị khen thưởng, động viên, khích lệ tổ chức, cá nhân chuẩn bị nội dung, kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của EC cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ mười, các ban, bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU; chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp được giao tại Phụ lục kèm theo Công điện này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU) kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU kết quả thực hiện Công điện này.

Phụ lục

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH ĐẾN THÁNG 4/2024

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I. VỀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN TẬP HUẤN PHÁP LUẬT

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các hình thức, hoạt động thông tin truyền thông phù hợp cả trong nước và trên diễn đàn quốc tế về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam; tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí

Hàng ngày

Phóng sự, diễn đàn, đối thoại, các lớp tuyên truyền, tập huấn; tờ rơi; các bản tin tuyên truyền trên phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử, đài thông tin duyên hải…

II. VỀ KHUNG PHÁP LÝ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4 về kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu bằng tàu công-ten-nơ, xử phạt hành vi vượt ranh giới cho phép trên biển được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và dự thảo thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Tư pháp, Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan

Trước ngày 30/11/2023

Nghị định sửa đổi được Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện

2

Ban hành cơ chế, chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia hoạt động khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông

Trước ngày 31/12/2023

Cơ chế, chính sách được ban hành và tổ chức thực hiện

III. VỀ QUẢN LÝ ĐỘI TÀU VÀ THEO DÕI, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÀU CÁ

1. Về quản lý đội tàu

1.1

Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn đảm bảo nắm chắc thực trạng (số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS…); xử lý nghiêm, triệt để theo quy định tàu cá "03 không", tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an

Trước ngày 31/12/2023

- Thống kê được số lượng tàu cá của địa phương.

- Lập danh sách theo dõi, quản lý tàu cá "03 không", tàu cá không đủ điều kiện theo quy định.

1.2

Tổ chức làm việc, trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an

Hàng ngày

100% tàu cá được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và dữ liệu tàu cá được cập nhật, theo dõi, quản lý

1.3

Tiếp tục áp dụng biện pháp xử lý không cho tàu HAVUCO2 rời cảng cho đến khi tàu này có số đăng ký do quốc gia mua tàu cấp

UBND tỉnh Khánh Hòa

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao

Hàng ngày

Đảm bảo theo quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế

2. Về theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá

2.1

100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng (kể cả cảng cá tư nhân), xuất nhập bến phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, đánh dấu tàu cá) đặc biệt thiết bị VMS trên tàu phải hoạt động liên tục theo quy định.

Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Thông tin và Truyền thông

Hàng ngày

100% tàu cá đủ điều kiện (đăng kiểm, đánh dấu, giấy phép, thiết bị VMS hoạt động) mới cho phép hoạt động khai thác

2.2

Quản lý, kiểm soát 100% tàu cá tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an

Hàng ngày

Nắm được thực trạng tàu cá đang hoạt động tại địa phương, thường xuyên chia sẻ thông tin và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm

2.3

Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS (không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về bờ, mất kết nối trên 6 tháng, 01 năm; lập danh sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ việc vi phạm).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông

Hàng ngày

- Thông báo yêu cầu tàu vượt ranh giới trên biển quay về vùng biển Việt Nam, thiết bị VMS hư hỏng duy trì liên lạc và quay về bờ sửa chữa theo quy định.

- Lập danh sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ việc vi phạm.

IV. VỀ XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC

1. Về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước

1.1

100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá…) phải được giám sát và truy xuất nguồn gốc (đảm bảo về Nhật ký khai thác, dữ liệu VMS, sản lượng và thành phần loài phù hợp với nghề khai thác, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp chuyển tải trên biển, sản lượng đối với loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm… cần phải theo dõi, kiểm soát chặt chẽ).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an

Hàng ngày

Sản phẩm thủy sản khai thác không vi phạm khai thác IUU

1.2

Thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an

Hàng ngày

Đảm bảo 100% hồ sơ xác nhận, chứng nhận đúng theo quy định của pháp luật

1.3

Tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các lô hàng đối với các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài chính

Hàng ngày

Đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường EU không vi phạm IUU

1.4

Hoàn thiện, đưa vào sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác trong nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển, Các Bộ: Quốc phòng, Công an

Trước ngày 31/12/2023

Phần mềm được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

1.5

Tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự) đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công ty TNHH T&H, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Công ty TNHH Cát Tiên)

UBND tỉnh Khánh Hòa

các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Tài chính

Trước ngày 30/11/2023

Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm

2. Về kiểm soát sản phẩm thủy sản khai thác được nhập khẩu bằng tàu Công ten nơ

 

Kiểm soát theo quy định các lô hàng nhập khẩu sản phẩm thủy sản khai thác đối với loài cá cờ kiếm, cá ngừ vây ngực dài bằng tàu công-ten-nơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Hàng ngày

Giám sát chặt chẽ sản phẩm thủy sản khai thác được nhập khẩu bằng tàu công-ten-nơ không vi phạm khai thác IUU

V. VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM

1

Thực hiện các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm.

Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Ngoại giao

Hàng ngày

Chấm dứt tàu cá vi phạm; 100% trường hợp vi phạm đều bị xử phạt

2

Xác minh, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định.

Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Ngoại giao

Thường xuyên

100% trường hợp vi phạm đều bị xử phạt

3

Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác.

Bộ Công an, Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên

100% các vụ việc vi phạm đều bị xử phạt

4

Tích cực nắm thông tin tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, thu thập các bản án, chứng cứ cung cấp cho lực lượng chức năng trong nước điều tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Thường xuyên

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm

5

Khẩn trương củng cố, truy tố xét xử hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Công an

Các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Thường xuyên

Truy tố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

VI. VỀ  HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện đường dây nóng giữa Việt Nam và các nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Công an

Thường xuyên

Các đường dây nóng được ký kết

2

Tổ chức các Đoàn công tác liên ngành làm việc với các nước bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Thường xuyên

Nắm bắt tình hình, có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ) 

 

» Tin khác:
Kiên quyết không để tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
Giữ tinh thần quyết liệt loại bỏ IUU
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU
Ứng dụng công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá của Nhật Bản cho chuỗi cung ứng thủy sản của Việt Nam
ĐẠI HỘI HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)
Nghiên cứu hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng, dầu
PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2021-2030
Giảm sản lượng nhưng phải nâng cao giá trị các sản phẩm khai thác thủy sản
Tăng giờ làm thêm: Giải bài toán thiếu hụt lao động cục bộ
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN BIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM CHO LAO ĐỘNG NGHỀ CÁ
Hội nghị trực tuyến về “Thực hành trách nhiệm xã hội hướng đến thúc đẩy chuỗi cung ứng ở Châu Á”
LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID 19
ĐÓN ĐẦU YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG - Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế GDST
Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là hành động sai trái
CẦU MONG MỘT NĂM THUẬN LỢI CHO BÀ CON ĐÁNH BẮT CÁ NGỪ VIỆT NAM
ĐỐI THOẠI KHU VỰC VỀ NÂNG CAO THỰC HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG NGÀNH THUỶ SẢN
HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐIỆN TỬ VỚI SẢN PHẨM THUỶ SẢN”.
BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ SẢN LƯỢNG CÁ NGỪ TRONG THÁNG 11 THEO ĐIỀU TRA Ở CẢNG HÒN RỚ, NHA TRANG
CÁC NHÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ THỂ THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN TỐT HƠN BẰNG CÁCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN GDST
SÁT CÁNH CÙNG NGƯ DÂN ĐỂ VƯƠN KHƠI
XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TRONG THÁNG 8/2020
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TRONG THÁNG 7/2020
TẬP HUẤN - ĐỐI THOẠI VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG NGHỀ CÁ
KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG TRONG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ TẠI VIỆT NAM!
EU SẼ LOẠI BỎ THUẾ QUAN CHO SẢN PHẨM CÁ NGỪ VIỆT NAM BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 8/2020
CHIA SẺ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG CÁ NGỪ VẰN
EVFTA - Cao tốc hiện đại nối liền Việt Nam - EU
NGƯ DÂN NGHỀ KHAI THÁC CÁ NGỪ KHỐN ĐỐN VÌ DỊCH COVID-19
EVFTA - Cú hích cho xuất khẩu sau đại dịch Covid-19
10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA KHÓ KHĂN DO COVID-19
GIÁ CÁ NGỪ VẰN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC TĂNG VÀO THÁNG 3/2020
Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức
CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG CHÂU ÂU
TẬP HUẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NGÀNH THỦY SẢN
SẢN PHẨM CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU ĐẾN MỸ GIỮA CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG
CHUỖI HỘI THẢO/TẬP HUẤN NGƯ DÂN SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG TRONG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ TẠI VIỆT NAM.
EVFTA – Lộ trình giảm thuế cho ngành cá ngừ Việt Nam
EVFTA: Cơ hội lớn cho ngành thủy sản bứt phá
Sự kiện ngày cá ngừ Thế Giới 2019
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH KHẮC PHỤC CẢNH BÁO THẺ VÀNG CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU
Cảnh báo về Salmonella xuất hiện trong cá ngừ đông lạnh và cá ngừ nguyên liệu từ Việt Nam
Mùa trăng tháng 3 âm lịch của bà con ngư dân Cá Ngừ đại dương Khánh Hoà
USFDA sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với Cá ngừ nhập khẩu trong thời gian sắp tới
Tự hào 60 năm Thủy sản Việt Nam
Trách Nhiệm Xã Hội Trong Thủy Sản – Xu Hướng Yêu Cầu Của Hiện Tại Và Tương Lai!
Doanh nghiệp CB&XK Cá Ngừ đang gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu, hoạt động sản xuất do gặp phải vướng mắc đối với thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT
BẢO TỒN CÁ MẬP, BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO ĐẠI DƯƠNG
BỀN VỮNG TRONG NGHỀ KHAI THÁC CÁ NGỪ
Vui “TẾT” với lộc biển đầu năm 2019
BƯỚC TĂNG TRƯỞNG CỦA XUẤT KHẨU CÁ NGỪ VIỆT NAM 2018
Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm thủy sản thông qua liên kết chuỗi
Hải sản cạn kiệt, Việt Nam dân tính đến khả năng "Cấm biển"
HỘI VIÊN
ĐỐI TÁC
VIDEO
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM

Trụ sở: Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.502.585 Fax: 0583.831.846
Email: hiephoicanguvietnam@gmail.com - Website: http://vinatuna.org.vn